Komorný súbor Harmonia Classica zo Šamorína sa venuje klasickej hudbe od baroka až po súčasnosť, čím prináša pokoj a radosť pre prívržencov tohto žánru. Je to teleso, zložené z profesijne odlišne orientovaných nadšencov, ktorých spája láska k hudbe a umeniu. Začiatky súboru smerujú k návšteve ZUŠ v Šamoríne, kde všetci členovia hrali v školskom sláčikovom súbore takmer 10 rokov. Po absolvovaní šúdia na škole, popri iných povinnostiach ich naďalej spájalo nadšenie k hudbe a tak od roku 2008 pod vedením Brigity Hegyiovej začal súbor samostatne pracovať. Cieľom súboru je šíriť klasickú hudbu, umožniť mládeži, aby po skončení základného umeleckého vzdelávania mohli ďalej rozvíjať svoje umelecké schopnosti a spoznávali nové skladby v oblasti komornej hudby, ktoré im pomáhajú pri vnímaní krásy a umeleckých hodnôt. Spoločné muzicírovanie pomáha pestovať u hráčov cit pre súhru, pre vzájomné porozumenie a hlavne rozdávať ľuďom radosť, krásu a harmóniu. Súbor sa prvýkrát predstavil v máji 2008 na slávnostnej omši v Dóme Sv. Štefana vo Viedni, po ktorom nasledovali koncerty v okolitých mestách Šamorína, v maďarskej a v českej republike.

21. Apríl 2012 - V Šamoríne prvedstavené prvé CD súboru, Barocco.Webdesign: Daniel Hanusz & Tibor Gódány